Wat wordt onderzocht?

We komen informatie overal om ons heen tegen. Bijvoorbeeld als we online aankopen doen of een routeplanner gebruiken. Met dit onderzoek gaan we na hoe volwassenen met deze alledaagse informatie omgaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

Het gebruik van informatie op het werk: bijvoorbeeld het gebruiken van een werkinstructie, het maken van een werkrooster of lezen van een personeelsadvertentie.

Het gebruik van informatie in het dagelijks leven: informatie uit een krantenartikel halen, een bijsluiter lezen of een reisplanner gebruiken

Het gebruik van online informatie: aankopen doen bij een webwinkel, een vakantie boeken of informatie op een website opzoeken

Belangrijkste feiten over PIAAC:

  • PIAAC is het grootste internationale onderzoek naar kennis en vaardigheden van volwassenen dat ooit is uitgevoerd.
  • PIAAC wordt eens in de tien jaar herhaald zodat landen veranderingen in de kennis en vaardigheden van volwassenen gedurende een langere periode kunnen volgen.
  • Meer dan 250 000 volwassenen uit 38 landen hebben deelgenomen aan het vorige PIAAC-onderzoek dat is uitgevoerd tussen 2010 en 2016.
  • Het onderzoek helpt Nederland in kaart te brengen hoe volwassenen omgaan met alledaagse informatie (op het werk en daarbuiten) en vergelijkt dat met andere landen.
  • De resultaten van PIAAC geven informatie over opleiding en training die volwassenen volgen, en de manier waarop zij hun kennis en vaardigheden inzetten op het werk en in het dagelijks leven.
  • Deze informatie wordt gebruikt om onderwijs- en trainingsprogramma’s voor volwassenen te ontwikkelen en te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Tussen september 2022 en april 2023 komt er een medewerker van Kantar bij u langs. Het onderzoek begint met een aantal vragen over uw opleiding en werkervaring. Ook voert u kleine opdrachten uit die volwassenen regelmatig in het dagelijks leven tegenkomen: bijvoorbeeld het gebruiken van een advertentie of een bijsluiter, of de weg vinden op een plattegrond. Tijdens het interview beantwoordt u dus niet alleen vragen, maar bent u ook actief bezig met een aantal leuke opdrachten.

Wanneer u bent uitgenodigd om deel te nemen, kunt u zelf alvast een afspraak maken of u kunt wachten totdat een medewerker van Kantar bij u langskomt:
1.  Zelf een afspraak maken op een moment waarop het interview u goed uitkomt:
Mail ons via piaac-onderzoek@kantar.com (geef aan wanneer u kunt en vermeld uw kenmerk of voor- en achternaam)
of bel naar 036 – 539 45 86 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).
2. Wachten totdat de interviewer van Kantar bij u langskomt: Het interview kan meteen plaatsvinden, of de interviewer maakt een afspraak met u en komt op het afgesproken moment terug.

PIAAC voldoet aan de AVG-wet. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Na het interview worden uw naam en adresgegevens verwijderd. De resultaten van het PIAAC-onderzoek die worden gepubliceerd, zijn nooit te herleiden naar een persoon.
CBS krijgt naast de PIAAC-gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Bijvoorbeeld over opleiding en werk. Die informatie voegt het CBS samen. Daardoor hoeft er zo weinig mogelijk informatie uitgevraagd te worden. Het Kohnstamm Instituut krijgt van het CBS toegang tot deze samengevoegde informatie om statistieken te maken voor dit onderzoek. Bijvoorbeeld: hoeveel procent van de volwassenen in Nederland gebruikt in het dagelijks leven een computer? Persoonlijke gegevens zijn daar nooit in te herkennen.

In Nederland zijn verschillende organisaties bij de het PIAAC-onderzoek betrokken. Het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam), Kantar en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Kantar voert de interviews uit die bij het onderzoek horen. NRO, de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Economische Zaken en Klimaat zijn de opdrachtgevers van het onderzoek in Nederland. Het onderzoek staat internationaal onder leiding van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Voor dit onderzoek selecteert het CBS willekeurig een aantal personen. U bent daar één van. U vertegenwoordigt veel andere inwoners in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan dit onderzoek meedoet.

Het is belangrijk dat iedere Nederlander over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. Dit is van belang om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, maar ook om mee te kunnen doen in het dagelijks leven. Waarom vindt u dat belangrijk?

PIAAC geeft informatie over opleiding en training die volwassenen volgen, hoe mensen omgaan met alledaagse informatie (op het werk en daarbuiten) en vergelijkt dat met andere landen. Deze informatie wordt gebruikt om onderwijs- en scholingsprogramma’s voor volwassenen te ontwikkelen en te verbeteren.

PIAAC staat voor Programme for the international Assessment of Adult Competencies, en is het grootste internationale onderzoek naar kennis en vaardigheden van volwassenen. PIAAC wordt eens in de 10 jaar onder leiding van de OESO in meer dan 30 landen uitgevoerd, waaronder Nederland. Aan de vorige ronde van PIAAC (2013-2016) hebben wereldwijd meer dan 250.000 mensen deelgenomen.

Het interview bestaat uit een aantal vragen en opdrachten. Omdat u zelf actief bezig bent, verschilt de duur van het interview per persoon (gemiddeld duurt de afname 1 uur en 45 minuten).

Privacy voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie van bepaalde services via uw browser opgeslagen worden, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Het is vermeldingswaardig dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website, kan beïnvloeden.

Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert.