Hoe staat
Nederland
ervoor?

Onderzoek naar kennis en vaardigheden van volwassenen

Over PIAAC

Het PIAAC-onderzoek brengt de kennis en vaardigheden van de Nederlandse bevolking in kaart.

PIAAC wordt in 2021 in 33 landen uitgevoerd, waaronder Nederland. Het onderzoek helpt in kaart te brengen hoe volwassenen omgaan met alledaagse informatie, op het werk en daarbuiten. PIAAC wordt eens in de 10 jaar uitgevoerd, in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Economische Zaken en Klimaat.

De resultaten van PIAAC geven informatie over deelname aan training en opleiding, en de manier waarop kennis en vaardigheden op het werk en in het dagelijks leven worden gebruikt. De onderzoeksresultaten worden in Nederland ingezet om onderwijs- en arbeidsmarktprogramma’s te ontwikkelen en te verbeteren.

Folder

Hoe staat Nederland ervoor?

Folder PIAAC

Rapport

De belangrijkste resultaten

Rapport PIAAC

Veelgestelde vragen

De interviewers van Kantar volgen de richtlijnen die door de overheid zijn voorgeschreven:

  • De interviewer houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand en geeft u geen hand om u te begroeten.
  • De interviewer neemt een desinfecterend middel en mondkapje mee en reinigt altijd direct bij aankomst zijn/haar handen.
  • De interviewer zorgt ervoor dat de laptop en andere materialen schoon zijn bij aankomst, en reinigt ze na afloop.
  • We ervaren vaak dat we een drankje krijgen aangeboden, en hoewel we uw gastvrijheid op prijs stellen, nemen we uw aanbod in deze tijd liever niet aan.
  • De interviewer komt niet bij u langs als hij/zij of personen binnen het huishouden van de interviewer COVID-19 gerelateerde klachten hebben.

Op deze manier kunnen we zowel de veiligheid van u als de interviewers tijdens het bezoek garanderen. We hopen dat u de interviewers ook in deze tijd wilt verwelkomen.

Ja, u ontvangt een vergoeding. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u mee om de kennis en vaardigheden van de Nederlandse bevolking in kaart te brengen. Daar willen we graag iets tegenover stellen. Informatie over de vergoeding vindt u in de uitnodigingsbrief.

Tussen mei en oktober 2021 komt er een medewerker van Kantar bij u langs. Het onderzoek begint met een aantal vragen over uw opleiding en werkervaring. Ook voert u kleine opdrachten uit die volwassenen regelmatig in het dagelijks leven tegenkomen: bijvoorbeeld het gebruiken van een advertentie of een bijsluiter, of de weg vinden op een plattegrond. Tijdens het interview beantwoordt u dus niet alleen vragen, maar bent u ook actief bezig met een aantal leuke opdrachten.

PIAAC voldoet aan de AVG-wet. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die direct bij het onderzoek betrokken zijn, en voor niemand anders. Alle medewerkers aan het onderzoek hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Na afloop van het interview worden de antwoorden losgekoppeld van uw persoonsgegevens. Uw naam- en adresgegevens worden dan vernietigd. De resultaten van het PIAAC-onderzoek die worden gepubliceerd, zijn nooit te herleiden naar een persoon.

In Nederland zijn verschillende organisaties bij de het PIAAC-onderzoek betrokken. Het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam), Kantar en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Kantar voert de interviews uit die bij het onderzoek horen. NRO, de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Economische Zaken en Klimaat zijn de opdrachtgevers van het onderzoek in Nederland. Het onderzoek staat internationaal onder leiding van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Voor dit onderzoek selecteert het CBS willekeurig een aantal personen. U bent daar één van. U vertegenwoordigt veel andere inwoners in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan dit onderzoek meedoet.

Jazeker wel! Het is heel belangrijk dat alle volwassenen bij dit onderzoek zijn vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld:

  • mensen van alle leeftijden;
  • mensen die werken of op zoek zijn naar werk;
  • mensen die gestopt zijn met werken of gepensioneerd zijn;
  • mensen die nu een opleiding volgen en mensen die dit jaren geleden hebben gedaan;
  • mensen met een korte opleiding en mensen met een lange opleiding.

Als vertegenwoordiger van een deel van de samenleving is het dus erg belangrijk dat u meedoet. Als u tijdens het interview een vraag niet wilt of kunt beantwoorden, dan is dat geen probleem.

Het is belangrijk dat iedere Nederlander over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. Dit is van belang om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, maar ook om mee te kunnen doen in het dagelijks leven. Dat is goed voor de positie van elke Nederlander, maar ook voor de positie van Nederland als geheel. PIAAC geeft informatie over opleiding en training die volwassenen volgen, hoe mensen omgaan met alledaagse informatie (op het werk en daarbuiten) en vergelijkt dat met andere landen. Deze informatie wordt gebruikt om onderwijs- en scholingsprogramma’s voor volwassenen te ontwikkelen en te verbeteren.

PIAAC staat voor Programme for the international Assessment of Adult Competencies, en is het grootste internationale onderzoek naar kennis en vaardigheden van volwassenen. PIAAC wordt eens in de 10 jaar onder leiding van de OESO in meer dan 30 landen uitgevoerd, waaronder Nederland. Aan de vorige ronde van PIAAC (2013-2016) hebben wereldwijd meer dan 250.000 mensen deelgenomen.

Het interview bestaat uit een aantal vragen en opdrachten. Omdat u zelf actief bezig bent, duurt het interview wat langer dan bij een gemiddeld onderzoek. Dit verschilt per persoon, de gemiddelde duur ligt tussen 1,5 en 2 uur.

Privacy voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie van bepaalde services via uw browser opgeslagen worden, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Het is vermeldingswaardig dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website, kan beïnvloeden.

Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert.