Hoe staat
Nederland
ervoor?

Het PIAAC-onderzoek brengt de kennis en vaardigheden van volwassenen in Nederland in kaart. De resultaten worden eind 2024 gepubliceerd.

Over PIAAC

Overal om ons heen hebben we te maken met informatie, zowel op het werk als in het dagelijks leven. Met dit onderzoek gaan we na hoe volwassenen met deze alledaagse informatie omgaan.

PIAAC wordt in 2022/2023 in 32 landen uitgevoerd, waaronder Nederland. Het onderzoek helpt in kaart te brengen hoe volwassenen omgaan met alledaagse informatie, op het werk en daarbuiten. PIAAC wordt eens in de 10 jaar uitgevoerd, in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Het onderzoek staat internationaal onder leiding van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

De resultaten van PIAAC geven informatie over deelname aan training en opleiding, en de manier waarop kennis en vaardigheden op het werk en in het dagelijks leven worden gebruikt. De onderzoeksresultaten worden in Nederland ingezet om onderwijs- en arbeidsmarktprogramma’s te ontwikkelen en te verbeteren.

Folder

Hoe staat Nederland ervoor?

Folder PIAAC

Rapport

De belangrijkste resultaten

Rapport PIAAC

Veelgestelde vragen

Tussen september 2022 en april 2023 komt er een medewerker van Kantar bij u langs. Het onderzoek begint met een aantal vragen over uw opleiding en werkervaring. Ook voert u kleine opdrachten uit die volwassenen regelmatig in het dagelijks leven tegenkomen: bijvoorbeeld het gebruiken van een advertentie of een bijsluiter, of de weg vinden op een plattegrond. Tijdens het interview beantwoordt u dus niet alleen vragen, maar bent u ook actief bezig met een aantal leuke opdrachten.

Wanneer u bent uitgenodigd om deel te nemen, kunt u zelf alvast een afspraak maken of u kunt wachten totdat een medewerker van Kantar bij u langskomt:
1.  Zelf een afspraak maken op een moment waarop het interview u goed uitkomt:
Mail ons via piaac-onderzoek@kantar.com (geef aan wanneer u kunt en vermeld uw kenmerk of voor- en achternaam)
of bel naar 036 – 539 45 86 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).
2. Wachten totdat de interviewer van Kantar bij u langskomt: Het interview kan meteen plaatsvinden, of de interviewer maakt een afspraak met u en komt op het afgesproken moment terug.

PIAAC voldoet aan de AVG-wet. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Na het interview worden uw naam en adresgegevens verwijderd. De resultaten van het PIAAC-onderzoek die worden gepubliceerd, zijn nooit te herleiden naar een persoon.
CBS krijgt naast de PIAAC-gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Bijvoorbeeld over opleiding en werk. Die informatie voegt het CBS samen. Daardoor hoeft er zo weinig mogelijk informatie uitgevraagd te worden. Het Kohnstamm Instituut krijgt van het CBS toegang tot deze samengevoegde informatie om statistieken te maken voor dit onderzoek. Bijvoorbeeld: hoeveel procent van de volwassenen in Nederland gebruikt in het dagelijks leven een computer? Persoonlijke gegevens zijn daar nooit in te herkennen.

In Nederland zijn verschillende organisaties bij de het PIAAC-onderzoek betrokken. Het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam) is als projectleider verantwoordelijk voor de instrumentontwikkeling, analyse en rapportage van de onderzoeksgegevens. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor het trekken van de steekproef. Kantar voert de interviews uit die bij het onderzoek horen. NRO, de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Economische Zaken en Klimaat zijn de opdrachtgevers van het onderzoek in Nederland. Het onderzoek staat internationaal onder leiding van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Voor dit onderzoek selecteert het CBS willekeurig een aantal personen. U bent daar één van. U vertegenwoordigt veel andere inwoners in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan dit onderzoek meedoet.

Het is belangrijk dat iedere Nederlander over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. Dit is van belang om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, maar ook om mee te kunnen doen in het dagelijks leven.

PIAAC geeft informatie over opleiding en training die volwassenen volgen, hoe vaardig mensen zijn in het omgaan met alledaagse informatie (op het werk en daarbuiten) en vergelijkt dat met andere landen. Deze informatie wordt gebruikt om onderwijs- en scholingsprogramma’s voor volwassenen te ontwikkelen en te verbeteren.

PIAAC staat voor Programme for the international Assessment of Adult Competencies, en is het grootste internationale onderzoek naar kennis en vaardigheden van volwassenen. PIAAC wordt eens in de 10 jaar onder leiding van de OESO in meer dan 30 landen uitgevoerd, waaronder Nederland. Aan de vorige ronde van PIAAC (2013-2016) hebben wereldwijd meer dan 250.000 mensen deelgenomen.

Het interview bestaat uit een aantal vragen en opdrachten. Omdat u zelf actief bezig bent, verschilt de duur van het interview per persoon (gemiddeld duurt de afname 1 uur en 45 minuten).

Privacy voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie van bepaalde services via uw browser opgeslagen worden, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Het is vermeldingswaardig dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website, kan beïnvloeden.

Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert.